Turvallista, aitoa, laatua, innovaatiota

Yhteys

Yritys

Naturalia Finland Oy

Yrityksemme on perustettu 2000-luvun alussa Kaustisella. Yhtiömme toimiala on keksiä, kehittää ja markkinoida tuotteita, jotka ovat lähellä luontoa sekä luonnosta. Toimintamme pyrkii kaikessa toteuttamaan kestävää kehitystä. Toimintaperiaatteitamme ovat: Nöyryys, Aitous, Turvallisuus, Uskallus, Rajattomuus, Avoimuus, Laatu, Innovaatio, Ajattomuus.

Nöyryys ja Aitous

Kunnioitamme kaikkea luontoa lähellä olevaa, perinteistä ja aitoa. Luonnossa, eläimessä ja ihmisessä vallitsee jatkuva kiertokulku. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, kehitystä tapahtuu eikä mikään näytä tulevan lopullisesti valmiiksi. Asiat toimivat, kun eri osaset ovat tasapainossa. Haluamme kehittyä itse sekä kehittää ihmisten ja eläinten hyvinvointia yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Turvallisuus

Tuotteemme ovat turvallisia puhtautensa ansiosta niin eläimille kuin ihmisille. Tuotantoprosessimme ovat asiantuntijoiden suunnittelemia ja valvomia, sekä tuotekehityksessä on tehty yhteistyötä suomalaisten viranomaisten kanssa. Kaikki tuote-erämme ovat dokumentoituja ja jäljitettävissä.

Uskallus, Rajattomuus, Avoimuus, Laatu, Innovaatio ja Ajattomuus

Olemme avoimia uudelle, opimme virheistämme ja haluamme palautetta kritiikkiä tai epäonnistumista pelkäämättä. Vain näitä periaatteita noudattamalla voimme kehittyä sekä kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja, olla tienraivaajia.Tiimimme jäsenten kokemus, koulutus, kielitaito sekä sammumaton palo työhömme mahdollistavat kansainvälisyyden ja kehityksen etujoukossa pysymisen.